podmínky spolupráce

Délka a cena konzultace

Konzultace trvá 50 minut. Její cena je 1000,- Kč a klient ji hradí na konci sezení. Platit lze hotově i kartou.

V případě nepříznivé ekonomické situace (např. rodič samoživitel) lze na vlastní žádost domluvit sníženou sazbu 800,- Kč za konzultaci.

Klient hradí konzultaci i při využívání příspěvku od své zdravotní pojišťovny. Bližší info o spolupráci s pojišťovnami níže.

Domlouvání a rušení termínu

Schůzku lze bezplatně zrušit nejpozději 48 hodin před jejím konáním Pokud lhůtu nedodrží klient, uhradí cenu setkání v plné výši. Pokud ji nedodrží terapeut, nabídne příští setkání zdarma.

Výjimkou jsou situace náhlých zdravotních problémů či mimořádných výjimečných událostí. V těchto případcech lze schůzku oboustranně zrušit i v menším časovém předstihu, nicméně se klient i terapeut snaží o této skutečnosti neprodleně informovat.

Závazky terapeuta

Terapeut zaručuje důvěrnost – sdělené informace neposkytuje třetím osobám. Výjimkou jsou:

  • případy stanovené zákonem (oznamovací povinnost – § 358 trestního zákoníku)
  • supervize či odborná konzultace (kde se pracuje pouze s anonymizovanými informacemi)

Terapeut se zavazuje k dodržování Etického kodexu České asociace pro psychoterapii a dalšímu profesnímu vzdělávání a pravidelné supervizi. V případě profesního pochybení terapeuta, které nelze řešit v rámci vzájemné spolupráce, má klient právo se v tomto případě obrátit na Českou asociaci pro psychoterapii, která stížnost prošetří.

Závazky klienta

Klient vstupuje do terapie a ukončuje ji na základě vlastního rozhodnutí. O svém záměru terapii ukončit informuje terapeuta předem, abychom uzavření spolupráce mohli věnovat alespoň jedno celé setkání.

Klient svého terapeuta informuje o zdravotních službách, které využívá, či o záměru využít jiných terapeutických služeb.

Spolupráce s pojišťovnami

Pokud klient planuje využít příspěvek od své zdravotní pojistovny, informuje o tom terapeuta na počátku spolupráce. Některé pozadavky pojišťoven nelze totiž naplnit zpětně.

Klienti VZP mají možnost získat od své pojišťovny příspěvek 500,- Kč. Příspěvek je možné čerpat až na 10 setkání, souhrnně tedy 5000,- Kč. Pro čerpání příspěvku je třeba na prvním setkání informovat terapeuta o záměru příspěvek využít a sdělit mu číslo pojištěnce, aby jednotlivá setkání mohl evidovat v systému VZP.

Klienti ČPZP mají možnost získat od své pojišťovny příspěvek 500,- Kč až na 5 setkání, souhrnně tedy 2500,- Kč. Vice informací pro klienty ČPZP zde.

Klienti ZPMV mají možnost získat od své pojišťovny příspěvek 400,- Kč až na 10 setkání, souhrnně tedy 4000,- Kč. Vice informací pro klienty ZPMV zde.

Klienti ZP Škoda mají možnost získat od své pojišťovny příspěvek až 2000,- Kč. Vice informací pro klienty ZP Škoda zde.

Klienti RBP mají možnost získat od své pojišťovny příspěvek až 2500,- Kč. Více informací pro klienty RBP zde.