o mně

Mgr. Jan Kolář (1985)

Vystudoval jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Vzdělání v psychoterapii jsem získal v institutu INSTEP, kde jsem absolvoval pětiletý systematický výcvik v integrativní psychoterapii v délce 870 hodin a pracuji pod pravidelnou supervizí.

Jsem certifikovaným psychoterapeutem České asociace pro psychoterapii.

Nejvíce mě formují humanistické psychoterapeutické směry, především Gestalt terapie.

Věřím, že každý člověk má v sobě dobré jádro i klíče ke zvládání aktuálních obtíží. Svoji roli vidím v tom je společně objevovat a posilovat.