jak pracuji

Kdo může do psychoterapie přijít?

Psychoterapeuticky se dá pracovat s kýmkoli, kdo o to má zájem. Záleží na psychoterapeutickém směru, či zaměření terapeuta. Já se zaměřuji na spolupráci s dospělými a dospívajícími.

S čím můžete do psychoterapie přijít

Důvody, které přivádějí klienty do psychoterapie, jsou velmi různorodé. Někdy je to životní krize, či náročné životní období, v němž člověk potřebuje doprovázet a zorientovat se v něm. Jindy je to potřeba práce na změně vztahu k sobě, či vztahů s druhými lidmi. Mohou to též být pocity nespokojenosti, osamění, úzkostné či depresivní stavy, které je těžké dále snášet, následky či ozvěny traumatických událostí, nebo jen potřeba si více porozumět a rozvíjet se.

Psychoterapie nenabízí zázračná řešení ani jasná expertní stanoviska k tomu, kdo jste, nebo co přesně máte dělat. Je to cesta k hlubšímu porozumění sobě a aktuální situaci, poskytování naděje, pevného terapeutického vztahu a objevování klíčů k řešení, které máme každý v sobě.

Průběh a obsah spolupráce

Úvodní setkání vnímám jako prostor k vyjasnění vzájemných očekávání. Vám zároveň slouží k ověření, zdali o spolupráci se mnou máte zájem.

Rámec další spolupráce domlouváme společně na základě vašich potřeb. Nejčastěji je to jedno setkání za týden nebo dva.

Obsah spolupráce a témata, na nichž chcete pracovat, si formulujeme během úvodních setkání. To však neznamená, že se v průběhu spolupráce nemohou proměňovat nebo upřesňovat.

O délce trvání naší spolupráce a jejím ukončení rozhodujete vy. Část lidí cítí úlevu již po jednom až třech setkáních, na dlouhodobých osobnostních změnách je však obvykle třeba pracovat i několik měsíců. Je především na vašem posouzení, zdali a kdy jste již dostali vše, co jste potřebovali. Doporučuji však ukončení spolupráce plánovat s předstihem několika setkání a společně se mu věnovat.

Moje zásady

Ve své práci se řídím Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii

Zásadním kritériem je pro mě důvěrnost a mlčenlivost, respekt k vám i vaší životní situaci, partnerský a otevřený přístup.

Naše setkání probíhají v prostředí terapeutické místnosti, kde během spolupráce nebudeme nikým rušeni.

terapeutická místnost