jak pracuji

S čím můžete do psychoterapie přijít

Důvody, které přivádějí klienty do psychoterapie, jsou velmi různorodé. Někdy je to životní krize, či náročné životní období, v němž člověk potřebuje doprovázet a zorientovat se v něm. Jindy je to potřeba práce na změně vztahu k sobě, či vztahů s druhými lidmi. Mohou to též být pocity nespokojenosti, osamění, úzkostné či depresivní stavy, které je těžké dále snášet, následky či ozvěny traumatických událostí, nebo jen potřeba si více porozumět a rozvíjet se.

Psychoterapie nenabízí zázračná řešení ani jasná expertní stanoviska k tomu, kdo jste, nebo co přesně máte dělat. Je to cesta k hlubšímu porozumění sobě a aktuální situaci, poskytování naděje, pevného terapeutického vztahu a objevování klíčů k řešení, které máme každý v sobě.

Průběh a obsah spolupráce

Úvodní setkání vnímám jako prostor k vyjasnění vzájemných očekávání. Vám zároveň slouží k ověření, zdali o spolupráci se mnou máte zájem. Proto jsem se rozhodl nabízet první setkání za poloviční cenu.

Rámec další spolupráce domlouváme společně na základě vašich potřeb. Nejčastěji je to jedno setkání za týden nebo dva.

Obsah spolupráce a témata, na nichž chcete pracovat, si formulujeme během úvodních setkání. To však neznamená, že se v průběhu spolupráce nemohou proměňovat nebo upřesňovat.

O délce trvání naší spolupráce a jejím ukončení rozhodujete vy. Část lidí cítí úlevu již po jednom až třech setkáních, na dlouhodobých osobnostních změnách je však obvykle třeba pracovat i několik měsíců. Je především na vašem posouzení, zdali a kdy jste již dostali vše, co jste potřebovali. Doporučuji však ukončení spolupráce plánovat s předstihem několika setkání.

Moje zásady

Ve své práci se řídím Etickým kodexem Evropské asociace pro psychoterapii

Zásadním kritériem je pro mě důvěrnost a mlčenlivost, respekt k vám i vaší životní situaci, partnerský a otevřený přístup.

Naše setkání probíhají v důvěrném prostředí terapeutické místnosti, kde během spolupráce nebudeme nikým rušeni.

terapeutická místnost